Αριστείδης
Χριστοφίδης

LIFE CHECK MEDICAL LABORATORIES (Χριστοφίδης Αριστείδης Γ.)
Λεωφόρος Μεσογείων 163Α, Αθήνα - Ελληνορώσων, 11526, ΑΤΤΙΚΗΣ
FB Share
LIFE CHECK MEDICAL LABORATORIES (Χριστοφίδης Αριστείδης Γ.) Λεωφόρος Μεσογείων 163Α, Αθήνα - Ελληνορώσων, 11526, ΑΤΤΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 15 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -

Συμβεβλημένα Ασφαλιστικά Ταμεία:Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook