Νικόλαος
Χριστοφίδης

Οδοντιατρική Κλινική
DENTAL CLINIC ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Δενδρινού Ιωάννη 2Β, Ρόδος, 85132, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ
FB Share
DENTAL CLINIC ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δενδρινού Ιωάννη 2Β, Ρόδος, 85132, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook