Εμμανουήλ
Χρονάκης

Επεμβατικός Καρδιολόγος
ΧΡΟΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Λ. Κηφισίας 71, Αθήνα - Αμπελόκηποι, 11523, ΑΤΤΙΚΗΣ
FB Share
ΧΡΟΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Λ. Κηφισίας 71, Αθήνα - Αμπελόκηποι, 11523, ΑΤΤΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook