Ιωάννης
Χρονόπουλος

Ιατρός Γενικής Ιατρικής
Χρονόπουλος Ιωάννης Π.
Παναγούλη Αλέκου 7, Υμηττός, 17237, ΑΤΤΙΚΗΣ
FB Share
Χρονόπουλος Ιωάννης Π. Παναγούλη Αλέκου 7, Υμηττός, 17237, ΑΤΤΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -

Συμβεβλημένα Ασφαλιστικά Ταμεία:Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook