Δήμητρα
Χρυσάγη

Χειρουργός Μαιευτήρας - Γυναικολόγος
Χρυσάγη Δήμητρα Ι.
Μελά Παύλου 58, Κορυδαλλός, 18120, ΑΤΤΙΚΗΣ
FB Share
Χρυσάγη Δήμητρα Ι. Μελά Παύλου 58, Κορυδαλλός, 18120, ΑΤΤΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 15 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -

Συμβεβλημένα Ασφαλιστικά Ταμεία:Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook