Ελένη
Χρυσανθοπούλου

Γαστρεντερολόγος - Ηπατολόγος
Χρυσανθοπούλου Ελένη Θ.
Αναγυρούντος 34, Βάρη, 16672, ΑΤΤΙΚΗΣ
Παρέχεται η δυνατότητα κατ’οίκον επισκέψεων.
FB Share
Χρυσανθοπούλου Ελένη Θ. Αναγυρούντος 34, Βάρη, 16672, ΑΤΤΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -

Σπουδές:

Ιατρική σχολή Πανεπιστημίου Πατρών

Συνεργασία με νοσοκομεία:

Υγεία - Μητέρα


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook