Σπυρίδων
Χρυσουλάκης

Αλλεργία Στο Εμβόλιο - Αλλεργικό Test - Αλλεργική Ρινίτιδα - Αναπνευστικές Αλλεργίες & Εγκυμοσύνη Αλλεργίες Άσθματος - Οφθαλμικές Αλλεργίες - Τροφικές Αλλεργίες - Αλλεργίες Εντόμων - Αλλεργικό Σοκ
ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Φαιδριάδων 11, Πλατεία Κυψέλης - 2os όροφος, Αθήνα - Κυψέλη, 11364, ΑΤΤΙΚΗΣ
FB Share
ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Φαιδριάδων 11, Πλατεία Κυψέλης - 2os όροφος, Αθήνα - Κυψέλη, 11364, ΑΤΤΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -

Συμβεβλημένα Ασφαλιστικά Ταμεία:

Υπηρεσίες / Θεραπείες:

Αντιμετώπιση και θεραπεία αλλεργικών: άσθματος, κνιδώσεων, αλλεργικής δερματίτιδας. Εφαρμογή αλλεργικών test, προφύλαξη από τις αλλεργίες, αλλεργική ρινίτιδα, αναπνευστικές αλλεργίες & εγκυμοσύνη, οφθαλμικές αλλεργίες, αλλεργικές παθήσεις των οφθαλμών, τροφικές αλλεργίες, αλλεργικό σοκ, αλλεργικές δερματικές δοκιμασίες, ανοσοθεραπεία.

Ώρες λειτουργίας:

Δευτέρα-Παρασκευή:17:00μμ -20:00μμ εκτός Τετάρτης απόγευμα.


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook