Ευάγγελος
Ζάχος

Μαιευτήρας - Γυναικολόγος
Ζάχος Ευάγγελος Γ.
Καποδιστρίου Ιωάννη 25, Τρίκαλα, 42131, ΤΡΙΚΑΛΩΝ
FB Share
Ζάχος Ευάγγελος Γ. Καποδιστρίου Ιωάννη 25, Τρίκαλα, 42131, ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -

Συμβεβλημένα Ασφαλιστικά Ταμεία:Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook