Αθανάσιος
Ζήλος

Ενδοκρινολόγος - Διαβητολόγος
ΖΗΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ελ. Βενιζέλου 20, Μελίσσια, 15127, ΑΤΤΙΚΗΣ
Παρέχεται η δυνατότητα κατ’οίκον επισκέψεων.
FB Share
ΖΗΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ελ. Βενιζέλου 20, Μελίσσια, 15127, ΑΤΤΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 60 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: 50 ευρώ
Προσωπικό μήνυμα
Έχοντας ως βασικό γνώμονα τον παραπάνω Ιπποκρατικό αφορισμό πιστεύουμε στην πρωταρχική αξία των προληπτικών ελέγχων. Σ' αυτή τη βάση τo ιατρείο καλύπτει τη διερεύνηση όλου του φάσματος της σύγχρονης Ενδοκρινολογίας. Ειδικότερα πραγματοποιούνται ενδοκρινολογικές εκτιμήσεις, διάγνωση και αντιμετώπιση όλων των Ενδοκρινικών παθήσεων

Σπουδές:

Φοίτησα στην Ιατρική Σχολή του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών από το 1993 έως και το 1999, οπότε και ολοκλήρωσα τις σπουδές μου με βαθμό 7.78 (λίαν καλώς). Μετά την ολοκλήρωση της Υποχρεωτικής Υπηρεσίας Υπαίθρου στο Κέντρο Υγείας Σοφάδων, υπηρέτησα τη στρατιωτική μου θητεία στο όπλο των Τεθωρακισμένων

Εμπειρία:

Στα πλαίσια της ειδικότητας εργάστηκα στην Παθολογική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας.

Στη συνέχεια εργάστηκα για τρία χρόνια σε ιδιωτική κλινική και Μονάδα Αιμοκάθαρσης.

Ολοκλήρωσα την εξειδίκευση μου στην Ενδοκρινολογία στην Πανεπιστημιακή Κλινική Παθολογικής Φυσιολογίας του Λαϊκού Νοσοκομείου. 

Ακαδημαϊκή Έρευνα:

Καθόλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης συμμετείχα ενεργά σε συνέδρια με παρουσιάσεις και επιστημονικές εργασίες που δημοσιεύθηκαν στο διεθνή επιστημονικό τύπο.

Δημοσιεύσεις

1: Banaka I, Kaltsas G, Antoniou S, Kanakis G, Zilos A, Baltas CS, Thomas D.

Prognostic value of vascularity index for the diagnosis of autoimmune thyroid

disease. JBR-BTR. 2011 Jul-Aug;94(4):185-90. PubMed PMID: 21980734.

2: Pappa T, Papanastasiou L, Koutmos S, Tsiavos V, Roussaki P, Zilos A, Ragkou D,

Kaltsas G, Piaditis G. Pattern of adrenal morphology and function in patients

with acromegaly. Eur J Clin Invest. 2012 Mar;42(3):275-81. doi:

10.1111/j.1365-2362.2011.02580.x. Epub 2011 Aug 23. PubMed PMID: 21883185.

 

3: Alexandraki KI, Kaltsas GA, Vouliotis AI, Papaioannou TG, Trisk L, Zilos A,

Korbonits M, Besser GM, Anastasakis A, Grossman AB. Specific electrocardiographic

features associated with Cushing's disease. Clin Endocrinol (Oxf). 2011

May;74(5):558-64. doi: 10.1111/j.1365-2265.2011.03975.x. PubMed PMID: 21470280.

 

4: Griniatsos JE, Dimitriou N, Zilos A, Sakellariou S, Evangelou K, Kamakari S,

Korkolopoulou P, Kaltsas G. Bilateral adrenocortical carcinoma in a patient with

multiple endocrine neoplasia type 1 (MEN1) and a novel mutation in the MEN1 gene.

World J Surg Oncol. 2011 Jan 25;9:6. doi: 10.1186/1477-7819-9-6. PubMed PMID:

21266030; PubMed Central PMCID: PMC3039620.

 

5: Thomas D, Alexandraki K, Nikolaou A, Antoniou S, Kanakis G, Zilos A,

Sougioultzis S, Kaltsas G. Primary hyperparathyroidism in patients with gastric

carcinoid tumors type 1: an unusual coexistence. Neuroendocrinology.

2010;92(4):252-8. doi: 10.1159/000320940. Epub 2010 Oct 2. PubMed PMID: 20924166.

 

6: Xynos ID, Sougioultzis S, Zilos A, Evangelou K, Hatzis GS. Hypercalcemia in a

patient with cholangiocarcinoma: a case report. Int Arch Med. 2009 Oct

30;2(1):35. doi: 10.1186/1755-7682-2-35. PubMed PMID: 19878543; PubMed Central

PMCID: PMC2775026.

Εργασίες

 

 • Ελεύθερη ανακοίνωση με θέμα «Δυσθυρεοειδική Οφθαλμοπάθεια»  στο συνέδριο ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΑ 2003 (Οκτώβριος 2003, Λάρισα)
 • Αναρτημένη ανακοίνωση με τίτλο «Στατιστική Ανάλυση Θυρεοειδικών Παραμέτρων Νοσηλευόμενου Πληθυσμού στην Α΄ Παθολογική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας», Α. Ζήλος, Κ.Καρακούσης, Δ.Κωνσταντούλα, Κ.Κράπης, Ε.Μόκα, Γ.Κρομμύδας, Β.Λάλος, Κ. Καραμήτσος, που παρουσιάστηκε στο 32° Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού (2005)
 • Αναρτημένη ανακοίνωση με τίτλο «Οικονομοτεχνική Επεξεργασία Εξετάσεων Θυρεοειδικών Παραμέτρων Νοσηλευόμενου Πληθυσμού στην Α΄ Παθολογική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας», Α. Ζήλος, Β.Λάλος, Κ.Καρακούσης, Δ.Κωνσταντούλα, Α.Χρήστου, Ν.Αναγνώστου, Ν.Ριζάκης, Κ.Καραμήτσος, που παρουσιάστηκε στο 32° Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού (2005)
 • Αναρτημένη ανακοίνωση με τίτλο «Στατιστική Ανάλυση Βιοχημικών Παραμέτρων Πληθυσμού Νεφροπαθών στη Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης "ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΠΑΤΣΙΔΗΣ", Α. Ζήλος, Χ. Βερυκούκη, Ε. Πατσίδης, που παρουσιάστηκε στο 33° Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού (2006)
 • Ελεύθερη ανακοίνωση με θέμα «Θεραπεία ασθενών με μεταστατικούς νευροενδοκρινικούς όγκους (Stage IV)  με ραδιοσημασμένο ραδιοπεπτίδιο [177Lu-DOTA0,Tyr3] octreotate (177Lu-Οctreotate)» Α. Ζήλος, Σ. Αντωνίου, Γ. Κανάκης, Ν. Τόλια, I. Mπανάκα Δ. Θωμάς, Β. Συρίου, Γ. Καλτσάς, που παρουσιάστηκε στο 37° Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού (2010)
 • Ελεύθερη ανακοίνωση με θέμα «Ηλεκτροκαρδιογραφικά στοιχεία ασθενών με νόσο Cushing. Προσδιορισμός του διαστήματος QTc (QTc dispersion) και της μεταβλητότητας του QTc σε σχέση με κλινικοεργαστηριακά χαρακτηριστικά κατά τη διάγνωση της νόσου», Α. Ζήλος, Σ. Αντωνίου, Γ. Κανάκης, Β. Τσιαβός, Κ. Αλεξανδράκη, Δ. Θωμάς, Γ. Πιαδίτης, Γ. Καλτσάς, που παρουσιάστηκε στο 37° Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού (2010)

Συνέδρια:

Συμμετοχή σε συνέδρια-σεμινάρια

 

Οκτώβριος 2003

Νοέμβριος 2003

Μάρτιος 2004

Μάιος 2004

Οκτώβριος 2004

Φεβρουάριος 2005

 

Απρίλιος 2005

Μάρτιος 2005

 

Μάιος 2005

Ιούνιος 2005

Σεπτέμβριος 2005

Οκτώβριος 2005

Νοέμβριος 2005

 

Φεβρουάριος 2006

 

Φεβρουάριος 2006

 

Μάρτιος 2006

Ιούνιος 2006

Ιούνιος 2008

Σεπτέμβριος 2008

Iανουάριος 2009

Φεβρουάριος 2009

Μάρτιος 2009

Aπρίλιος 2009

Φεβρουάριος 2010

Απρίλιος 2010

Νοέμβριος 2010

Σεπτέμβριος 2011

Ιπποκράτεια 2003, Λάρισα

6ο Καρδιολογικό Συνέδριο Κεντρικής Ελλάδος, Λάρισα

31° Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού, Αθήνα

Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Ενδοκρινολογίας, Θεσσαλονίκη

4° Πανελλήνιο Συνέδριο Ελευθέρων Ριζών και Οξειδωτικού Stress, Λάρισα

8ος  Κύκλος Εντατικής Εκπαίδευσης στην Ενδοκρινολογία, Διαταραχές μεταβολισμού ασβεστίου- Νοσήματα οστών, Αθήνα

32° Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού, Πάτρα

Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο «Η αντιμετώπιση του Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2 στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας» , Λάρισα

1ο Educational Course της European Group on Graves' Orbitopathy, Χαλκιδική

43° Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο, Κως

1st Joint HES and AASE Meeting, Ναύπλιο

Επιστημονική Εκδήλωση με θέμα «Αυτοάνοση Θυρεοειδοπάθεια», Ιωάννινα

Επιστημονική ημερίδα με θέμα «Αντιμετώπιση Πόνου και Παρηγορητική Ιατρική», Λάρισα

9ος  Κύκλος Εντατικής Εκπαίδευσης στην Ενδοκρινολογία, Λιπίδια- Μεταβολικό Σύνδρομο, Αθήνα

Σεμινάριο «Σπειραματονεφρίτιδες, από το εργαστήριο στην κλινική πράξη» , Λάρισα

33° Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού, Αθήνα

14° Πανελλήνιο Συνέδριο Νεφρολογίας, Χαλκιδική

1° Πανελλήνιο Κλινικό Φροντιστήριο Ενδοκρινικών Παθήσεων

8°  Πανελλήνιο Ανδρολογικό Συνέδριο

2°  Πανελλήνιο Συνέδριο Γυναικολογικής Ενδοκρινολογίας

12° Κύκλος Εντατικής Εκπαίδευσης στο Σακχαρώδη Διαβήτη

2° Εαρινό Φροντιστήριο Ενδοκρινολογίας

36° Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού (2009)

13° Κύκλος Εντατικής Εκπαίδευσης στις Γονάδες

37° Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού (2010)

30° Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας (2010)

2° Αnnual Pan-European Meeting on the Management of Acromegaly

 

 

Ξένες γλώσσες:

Άριστη γνώση αγγλικών

Μέλος Συλλόγων:

Μέλος της Ελληνικής Ενδοκρινολογικής Εταιρίας Μέλος του Ιατρικού συλλόγου Αθηνών

Υπηρεσίες / Θεραπείες:

 • Ενδοκρινική Υπέρταση
 • Υπερθυρεοειδισμός
 • Υποθυρεοειδισμός
 • Θυρεοειδοπάθεια κύησης
 • Καρκίνος Θυρεοειδούς
 • Σακχαρώδης Διαβήτης
 • Διαβήτης κύησης
 • Διαταραχές Μεταβολισμού
 • Παχυσαρκία
 • Δυσλιπιδαιμία
 • Οστεοπόρωση
 • Διαταραχές περιόδου
 • Στυτική Δυσλειτουργία
 • Διαταραχές γονιμότητας
 • Σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών
 • Πρόωρη και καθυστερημένη ήβη
 • Υπερτρίχωση, Ακμή
 • Χαμηλό ανάστημα
 • Διαταραχές παραθυρεοειδών, ασβεστίου, βιταμίνης D
 • Παθήσεις επινεφριδίων
 • Παθήσεις υπόφυσης

Ώρες λειτουργίας:

Δευτέρα-Παρασκευή:09:00πμ -13:30μμ και 17:30μμ -20:30μμ

Τιμοκατάλογος:

Δωρεάν η επανεξέταση σε λίγες ημέρες για την αξιολόγηση των εξετάσεων που έχουν γραφεί


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook