Χρήστος
Πουρνάρας

Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος
Πουρνάρας Χρήστος Ι.
Πλατεία Δημοκρατίας 9, Αγρίνιο, 30131, ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
FB Share
Πουρνάρας Χρήστος Ι. Πλατεία Δημοκρατίας 9, Αγρίνιο, 30131, ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook