Μαρία
Τσουκαλά-Παλαιοκαστρίτη

Ειδικός Παθολόγος
Τσουκαλά - Παλαιοκαστρίτη Μαρία Κ.
Πλατεία Αγίου Σπυρίδωνα 4, Βαθύ Σάμου, 83100, ΣΑΜΟΥ
FB Share
Τσουκαλά - Παλαιοκαστρίτη Μαρία Κ. Πλατεία Αγίου Σπυρίδωνα 4, Βαθύ Σάμου, 83100, ΣΑΜΟΥ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook