Κωνσταντίνα
Κακαλέτρη

Διευθύντρια Νεφρολογικού Τμήματος και Μονάδας Τεχνητού Νεφρού Βιοκλινικής Αθηνών (Όμιλος Βιοϊατρική)
ΚΑΚΑΛΕΤΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Κόνωνος 57, έναντι ΙΚΑ, Αθήνα - Παγκράτι, 11633, ΑΤΤΙΚΗΣ
FB Share
ΚΑΚΑΛΕΤΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Κόνωνος 57, έναντι ΙΚΑ, Αθήνα - Παγκράτι, 11633, ΑΤΤΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -

Σπουδές:

Η ιατρός έλαβε ειδικότητα το 2005. Από το 2005 έως το 2011 διετέλεσε διευθύντρια ΜΤΝ κλινική Παντοκράτωρ. Από το 2011 έως σήμερα Διευθύντρια Νεφρολογικού τμήματος και ΜΤΝ Βιοκλινική Αθηνών (Όμιλος Βιοϊατρική). Συμμετοχή σε πολλά συνέδρια σε Ελλάδα και το εξωτερικό με πολλές εργασίες και ανακοινώσεις. Παρακολούθηση ασθενών στο τακτικό νεφρολογικό ιατρείο Παρακολούθηση αιμοκαθαιρόμενων ασθενών Προετοιμασία ασθενών για την ένταξή τους στην αιμοκάθαρση Διενέργεια βιοψιών νεφρού Η ιατρός δέχεται στην διεύθυνση Άντερσεν 4 (Ψυχικό) Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

Υπηρεσίες / Θεραπείες:

 • Η ιατρός Νεφρολόγος και Επιστημονικά Υπεύθυνη του Νεφρολογικού τμήματος και ΜΤΝ της Βιοκλινικής Αθηνών είναι εξειδικευμένη και έμπειρη σε παρακολούθηση και θεραπεία:
 • ◦Οξείας και Χρόνιας Νεφρικής Νόσου
 • ◦Αρτηριακής Υπέρτασης
 • ◦Αιματουρίας-Λευκωματουρίας
 • ◦Αιματουρίας-Λευκωματουρίας
 • ◦Νεφρολιθίασης
 • ◦Πολυκυστικής Νόσου Νεφρών
 • ◦Σπειραματονεφρίτιδας
 • ◦Βιοψιών Νεφρού
 • ◦Παρακολούθηση ασθενών προ τελικού στάδιο νεφρικής ανεπάρκειας-προετοιμασία και ένταξη σε αιμοκάθαρση
 • ◦Ηλεκτρονική συνταγογράφηση με ΕΟΠΠΥ


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook