Ευπραξία
Πιπίνη

Αναισθησιολόγος
Πιπίνη Ευπραξία Ι.
Συβρισσαρίου 72-74, Καισαριανή, 16121, ΑΤΤΙΚΗΣ
FB Share
Πιπίνη Ευπραξία Ι. Συβρισσαρίου 72-74, Καισαριανή, 16121, ΑΤΤΙΚΗΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 20 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook