Κωνσταντίνος
Ευσταθίου

Χειρουργός Ουρολόγος - Ανδρολόγος - Κάτοχος FEBU - Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Phd
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Γκλαβάνη 29 & Ερμού, Βόλος, 38333, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
FB Share
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γκλαβάνη 29 & Ερμού, Βόλος, 38333, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 30 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -

Συμβεβλημένα Ασφαλιστικά Ταμεία:Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook