Ιωάννης
Τζίμης

Χειρουργός Οδοντίατρος
Τζίμης Ιωάννης
Βασιλέως Παύλου & Κλεοπάτρας 2, Κως, 85300, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ
FB Share
Τζίμης Ιωάννης Βασιλέως Παύλου & Κλεοπάτρας 2, Κως, 85300, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ

Εκτιμώμενη διάρκεια ραντεβού: 45 λεπτά,
 Ενδεικτική τιμή επίσκεψης: -


Follow us on Facebook Follow us on Twitter
Find us on Facebook