Βρείτε γιατρό ανά περιοχή για Ουρολόγοι

Ουρολόγοι
Ο Ουρολόγος ασχολείται με το ουροποιογεννητικό σύστημα του ανθρώπου. Το ουρογεννητικό σύστημα αναφέρεται ουσιαστικά σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Το ουροποιητικό και το γεννητικό σύστημα. Το ουροποιητικό σύστημα περιλαμβάνει τους νεφρούς, και την ουρήθρα στους άνδρες στις γυναίκες και στα παιδιά αγόρια και κορίτσια (παιδο-ουρολογία). Στους άνδρες η ουρολογία επεκτείνεται και στον γεννητικό τομέα (ουροποιο - γεννητικό σύστημα), το γεννητικό δηλαδή σύστημα του άνδρα.


Follow us on Facebook Follow us on Twitter